Casio Center
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
  Το καλάθι σας είναι άδειο.
phone
Τηλεφωνική επικοινωνία
phone
Τηλεφωνική επικοινωνία
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ .


 
Οι αλλαγές σε αποδείξεις-τιμολόγια (Σαβ 12/01/2019)
Πολλαπλές παρεμβάσεις στο πεδίο της έκδοσης και καταγραφής φορολογικών στοιχείων προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, αλλά και να μειωθεί το διοικητικό κόστος για τη συμμόρφωση των φορολογούμενων, νομικών και φυσικών προσώπων, με τις φορολογικές υποχρεώσεις, έχει σχεδιάσει και προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν να ξετυλίγονται εντός του 2019, αρχικά σε πιλοτική βάση και στη συνέχεια σε γενικευμένη εφαρμογή. Οι παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί περιλαμβάνουν:
- Την εκκίνηση σε πιλοτική βάση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η εφαρμογή θα λειτουργεί μέσω του taxis και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα εκδίδουν αυτόματα τα τιμολόγιά τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Η αξία κάθε τιμολογίου θα καταχωρείται αυτόματα στα βιβλία του εκδότη ως έσοδο και στα βιβλία του παραλήπτη ως δαπάνη. Τα βιβλία σε φυσική μορφή, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, σχεδιάζεται να καταργηθούν ενώ παράλληλα θα καταργηθεί εκ των πραγμάτων και η χειρόγραφη καταχώρηση των φορολογικών στοιχείων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, στην πλήρη ανάπτυξή της, θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκλείψει η έκδοση πλαστών τιμολογίων αλλά και να περιοριστεί δραστικά η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στην πράξη, θα αποτελεί αιτία έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου η έκδοση ή λήψη φορολογικών στοιχείων τα οποία εμφανίζουν υψηλή επικινδυνότητα για εικονικότητα (π.χ. μεγάλης αξίας στο τέλος του έτους για λήψη υπηρεσιών). Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα έχει σαν αποτέλεσμα και τη μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού του οφειλόμενου ΦΠΑ (αυτόματος υπολογισμός του ΦΠΑ εισροών και εκροών).
- Η επαναφορά σε ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων πελατών από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους που φέρονται να αποκρύπτουν σημαντικό μέρος του πραγματικού τους εισοδήματος. Τα βιβλία πελατών τηρούνταν χειρόγραφα και χρησιμοποιούνταν για αρκετές δεκαετίες σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Σε αυτά καταγράφονταν όλοι όσοι εισέρχονταν στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Με την αναγραφή ενός πελάτη σε αυτά καθίστανται ουσιαστικά και υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών, δηλαδή η όλη διαδικασία αποτελούσε ένα ανάχωμα στην απόκρυψη εισοδημάτων και τη φοροδιαφυγή. Με την καθιέρωση του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών το 2014 καταργήθηκε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και στο πλαίσιο της απλοποίησης καταργήθηκαν και τα πρόσθετα βιβλία. Το βιβλίο πελατών θα είναι αυτή τη φορά σε ηλεκτρονική μορφή. Ουσιαστικά πρόκειται για λογιστικό πρόγραμμα που θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και θα είναι διασυνδεδεμένο με το taxisnet προκειμένου να μην μπορεί να παραβιαστεί και να αλλοιωθούν τα δεδομένα. Τα πρόσθετα βιβλία πελατών σχεδιάζεται να επιστρέψουν για συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. ιατρικές υπηρεσίες, φροντιστήρια, γυμναστήρια κ.λπ.) αλλά σε ηλεκτρονική μορφή αφού θα τηρούνται μέσω taxis.
- Η πλήρης διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με το taxis. Με τη διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με το taxis και την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση της έκδοσης αποδείξεων θα επιτραπεί στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών να ελέγχουν την "εκδοτική" δραστηριότητα κάθε επιχείρησης και να επεμβαίνουν με προληπτικό έλεγχο ή τακτικό έλεγχο όταν παρατηρείται συμπεριφορά που είναι ασυνήθιστη, όπως η αδικαιολόγητη "σίγαση" της ταμειακής (π.χ. κατά τη διάρκεια τουριστικής περιόδου, σαββατόβραδων κ.λπ.).
- Αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος μέσω της αύξησης του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού δαπάνης με ηλεκτρονικό χρήμα για μισθωτούς και συνταξιούχους προκειμένου να τους αποδοθεί η έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Σήμερα ένας μισθωτός ή συνταξιούχος θα πρέπει εφόσον έχει εισόδημα έως 10.000 ευρώ να δαπανήσει το 10% του εισοδήματός του με πλαστικό χρήμα, για εισόδημα από 10.001 έως 20.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει το 15% και για εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει το 20%. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν προοδευτικά, δηλαδή ανά κλιμάκιο. Το βασικό σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι προβλέπει ότι για εισόδημα έως 10.000 το ποσοστό θα αυξηθεί στο 15%, για εισόδημα από 10.001 έως 20.000 θα αυξηθεί στο 20% και για εισόδημα πάνω από 20.000 θα αυξηθεί στο 25%. Ωστόσο, υπάρχει και εισήγηση για μεγαλύτερη αύξηση με ποσοστά 20%, 25% και 30% αντίστοιχα. Αυτό που σημειώνουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι τα σημερινά ποσοστά είναι πολύ χαμηλά και οι φορολογούμενοι πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες με κάρτα μέσα στους πρώτους δύο ή τρεις μήνες του έτους.
πηγή: capital.gr 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

06/12/2017

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
μέχρι την 28/02/2018. Από την 01/03/2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια´ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.

Με την ίδια απόφαση, αποσύρονται από την χρήση οι ΦΗΜ των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 01/10/2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1063/2008. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31/05/2018, την παύση αυτών κατά περίπτωση στο σύστημα TaxisNet ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Από την 01/06/2018 και εξής, τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της κατηγορίας αυτής ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια´ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.

Το πρόστιμο επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, και ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

 
  
Διασύνδεση των ταμειακών με τα ηλεκτρονικά συστήματα του Taxis ετοιμάζει η κυβέρνηση

Πέμπτη, 27-Αυγ-2015 08:12

 Έτοιμο είναι όλο το θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να προχωρήσει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική υπουργική απόφαση είναι έτοιμη και αναμένεται να υπογραφεί αμέσως μετά τις εκλογές προκειμένου η έναρξη του προγράμματος να μην θεωρηθεί ως προεκλογικό πυροτέχνημα.

Το σημαίνει, όμως, αυτή η διασύνδεση για την οποία πολύς λόγος έχει γίνει κατά καιρούς αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Με τη διασύνδεση τα δεδομένα έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιμολογίων θα μεταβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στο υπουργείο Οικονομικών. Το υπουργείο Οικονομικών με βάση αυτά τα δεδομένα θα μπορεί να στοχεύει φορολογικούς ελέγχους.

Για παράδειγμα, αν εμφανίζεται ότι σε ένα εστιατόριο η ταμειακή μηχανή έχει "σιγήσει" ή έχε μειωθεί δραστικά η έκδοση αποδείξεων τότε θα εκδίδεται εντολή φορολογικού ελέγχου. Επίσης, θα παρακολουθείται η έκδοση αποδείξεων τις ημέρες που στην περιοχή βρίσκεται ελεγκτικό συνεργείο σε σχέση με τις ημέρες που δεν υπάρχει ο φόβος του ελέγχου. Όταν διαπιστώνονται διαφορές ο ελεγκτικός κλοιός θα σφίγγει.

Το σχέδιο  υπουργικής απόφασης που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών. Πιο συγκεκριμένα:

-σε πρώτη δάση το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά από ορισμένα κοσμοπολίτικα νησιά και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα στα εστιατόρια.

-σε δεύτερη φάση πρόκειται να επεκταθεί σε συγκεκριμένους κλάδους σε όλη τη χώρα

-στην τελική φάση θα υπάρξει ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με το ΥΠΟΙΚ.

Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών θα δώσει λύση και στο άλλο μεγάλο πρόβλημα φοροδιαφυγής που διαπιστώνεται ότι έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Είναι το πρόβλημα της έκδοσης αποδείξεων από ταμειακές μηχανές μαϊμού, δηλαδή ταμειακές μηχανές οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί στο υπουργείο Οικονομικών.

Με τη διασύνδεση θα είναι εφικτός ο άμεσος έλεγχος των νόμιμων ταμειακών, ενώ θα εντοπίζονται και περιπτώσεις που έχουν εγκατασταθεί αδήλωτες μηχανές. Αυτό θα προκύπτει μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο σε επιχειρήσεις που οι ταμεικές τους εμφανίζονται να… υπολειτουργούν επειδή έχει πάρει φωτιά η αδήλωτη ταμειακή.

ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/story/3056464

 


Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015 07:52
 
Τον «γρίφο» της αύξησης της εισπραξιμότητας από την «πηγή» του ΦΠΑ αναζητά εκ νέου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται για περιορισμό της φοροδιαφυγής και στήριξης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, οι ανάγκες του οποίου φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Παρά το γεγονός ότι όλες οι προηγούμενες προσπάθειες αν και απέφεραν κάποια θετικά αποτελέσματα, επί της ουσίας δεν κατάφεραν το καίριο πλήγμα στη μάστιγα που ταλανίζει την πραγματική οικονομία, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις και στο κοινωνικό σύνολο, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προωθεί μέτρα που επί σειρά ετών μένουν στα συρτάρια των υπουργείων, όπως τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα του Taxis.
Η κίνηση δεν είναι τυχαία και δεν αποσκοπεί μόνο στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, αφού οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών γνωρίζουν πλέον πολύ καλά, εν όψει και του νέου τρίτου και σκληρότερου μνημονίου, ότι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, ειδικά από το σκέλος του ΦΠΑ, μπορεί να ενισχύσει τις εισπράξεις του Δημοσίου σε βαθμό τέτοιο που να ανατραπεί το μίγμα της φορολογικής πολιτικής που θέλει να επιβάλει το κουαρτέτο στην Αθήνα.
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι με βάση την πιο πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα έσοδα στη χώρα μας από τον ΦΠΑ θα έπρεπε να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, αλλά παρ’ όλα αυτά οι εισπράξεις περιορίζονται ακόμη και κάτω από τα 14 δισ. ευρώ, αφού κάθε χρόνο χάνονται περίπου 6,6 δισ. ευρώ από τη συγκεκριμένη «πηγή» του προϋπολογισμού.
Τα στοιχειά της Ε.Ε. αφορούν τη χρήση του 2012 και με βάση αυτά η Ελλάδα καταγράφει το συγκεκριμένο έτος την 5η χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρώπη με ποσοστό 33%, ενώ σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με την Ελλάδα βρίσκονται:
1. Η Ρουμανία με δείκτη 44%, ετήσιες εισπράξεις μόλις 11,21 δισ. ευρώ και κενό από ΦΠΑ στα 8,8 δισ. ευρώ.
2. Η Σλοβακία με κενό 2,78 δισ. ευρώ και δείκτη στο 39%.
3. Η Λιθουανία με κενό 1,43 δισ. ευρώ και ποσοστό δείκτη στο 36%.
4. Η Λετονία με ποσοστιαίες απώλειες 34% και κενό 818 εκατ. ευρώ.
Στην προσπάθεια, λοιπόν, αύξησης της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ η κυβέρνηση σχεδιάζει την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010 και του άρθρου 26 του νόμου 3943/2011 που προβλέπουν τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων και των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών.
Με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, τα στοιχεία όλων των τιμολογίων και των αποδείξεων που εκδίδουν οι επιχειρήσεις θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, τη στιγμή της έκδοσης, στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της ΓΓΔΕ που βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Ταυτόχρονα, η γνησιότητα των εκδιδόμενων τιμολογίων θα επιβεβαιώνεται και από τις επιχειρήσεις που τα λαμβάνουν, με την αποστολή σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ΔΗΛΕΔ, στη ΓΓΠΣ.
 
Απώλειες εσόδων ύψους 6,6 δισ. ευρώ
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να αντιμετωπιστεί επιτέλους το μείζον πρόβλημα της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, η οποία φθάνει τα 6,6 δισ. ευρώ ετησίως! Τα φαινόμενα απόκρυψης φορολογητέων ακαθάριστων εσόδων μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων ή της χρήσης αδήλωτων ταμειακών μηχανών ή της χρησιμοποίησης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία οργιάζουν επί πολλά έτη στην Ελλάδα, έχουν συμβάλει στο να έχει εκτιναχθεί στα ύψη η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ. Η εφαρμογή του μέτρου της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων και των ταμειακών μηχανών με τη ΓΓΠΣ εκτιμάται ότι θα συμβάλει στο να περιοριστούν κατά πολύ τα φαινόμενα αυτά και να μειωθούν οι τεράστιες απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους 6,6 δισ. ευρώ, που υπολογίζεται ότι προκαλούνται κάθε χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας μας από τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ στη χώρα μας έχει περιοριστεί στο 67%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 83%. Από τη στιγμή που θα λειτουργούν πλήρως οι διαδικασίες αυτές, η ΓΓΔΕ θα μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία των εκδιδόμενων τιμολογίων και αποδείξεων τα οποία θα διαβιβάζονται σ’ αυτήν από τους φορολογικούς μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων και έτσι θα είναι σε θέση να γνωρίζει, σε πραγματικό χρόνο, το ύψος των καθημερινών «επίσημων» συναλλαγών κάθε επιχείρησης. Ετσι, η ΓΓΔΕ θα αποκτήσει τη δυνατότητα να εντοπίζει άμεσα τους επιχειρηματίες που είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή και θα καταφέρει να βελτιώσει θεαματικά τη στόχευση και την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων.

 
Ειδικότερα:
1) Η συλλογή πληθώρας στοιχείων, η οποία θα επιτρέπεται μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης των εκδιδόμενων τιμολογίων στη ΓΓΠΣ μπορεί να κάνει εφικτή την άμεση και στοχευμένη επέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού στην έδρα των συναλλασσομένων (π.χ. μέσω της τροφοδότησης του πληροφοριακού συστήματος διενέργειας ελέγχων ELENXIS). Οσα δεδομένα τιμολογίων διαβιβάζονται στην κεντρική βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ αλλά δεν επιβεβαιώνονται από τους λήπτες θα θεωρούνται αυτόματα «ύποπτα» και θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα. Οσα τιμολόγια διακινούνται σε φυσική μορφή θα ελέγχονται για το εάν τα δεδομένα τους έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά και έχουν γίνει αποδεκτά από τους λήπτες και εφόσον δεν διαπιστώνεται η ηλεκτρονική διαβίβαση ή αποδοχή των στοιχείων τους θα θεωρούνται «ύποπτα» και οι εκδότες και οι λήπτες τους θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα. Με το σύστημα αυτό οι ελεγκτές θα μπορούν, δηλαδή, να είναι εφοδιασμένοι με στοιχεία που θα τους κάνουν άμεσα αποτελεσματικούς ακόμη και στη διενέργεια ελέγχων τη στιγμή της διακίνησης αγαθών.
2) Με την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων των -εκδιδόμενων από φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς- αποδείξεων στη ΓΓΠΣ θα σταματήσει να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης «πλαστών» αποδείξεων από φορολογικές ταμειακές μηχανές ή από ΦΗΜ που δεν έχουν δηλωθεί στο ΤΑΧΙSnet. Επιπλέον, θα περιοριστεί η δυνατότητα των επιτηδευματιών να αποφεύγουν την έκδοση αποδείξεων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα μεγέθη των εσόδων του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος κ.λπ. και να ελέγχουν άμεσα, μέσω διασταυρώσεων, την ορθότητα των δηλώσεων ΦΠΑ, έχοντας ταυτόχρονα στη διάθεσή τους και τα διαβιβαζόμενα δεδομένα των τιμολογίων που αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών. Τέλος, η πολιτεία θα καταφέρει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που προσδοκά από την επέκταση της χρήσης του «πλαστικού χρήματος» σε όλες τις συναλλαγές των πολιτών.
Το νομικό πλαίσιο για την προώθηση του μέτρου της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών και των ταμειακών μηχανών με τις πληροφοριακές υποδομές της ΓΓΠΣ είχε διαμορφωθεί ήδη από τα έτη 2010 και 2011, αλλά παρέμεινε ανενεργό.
Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2010 έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος 3842/2010 το άρθρο 20 του οποίου αναφέρει τα εξής:
«Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτηδευματίες… τα δεδομένα των φορολογικών συναλλαγών που εκδίδονται διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών».
Εξάλλου στις 31 Μαρτίου 2001 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3943/2011, στο άρθρο 26 του οποίου προβλέπεται: «Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών».
 

Τον Μάιο του 2011, προκειμένου να βρεθεί τρόπος αυτόματης διαβίβασης όλων των ανωτέρω δεδομένων στη ΓΓΠΣ, συστάθηκε στο υπουργείο Οικονομικών ομάδα εργασίας, η οποία ανέλαβε να βρει μια εφικτή λύση σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές των νέων ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών, ώστε το μέτρο να υλοποιηθεί από την πλειοψηφία των εταιρειών που ασχολούνται με την κατασκευή και την εμπορία ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών μηχανισμών. Η λύση θα αφορούσε σε αυτόματη διαβίβαση των στοιχείων των τιμολογίων, των δελτίων αποστολής, των αποδείξεων λιανικών πωλήσεων και των δελτίων λιανικής από τους φορολογικούς μηχανισμούς σε server της ΓΓΠΣ. Η ομάδα εργασίας μετά από συσκέψεις κάθε εβδομάδα όλο το καλοκαίρι κατέληξε σε πόρισμα που υποβλήθηκε στον τότε υπουργό Οικονομικών για έγκριση, τον Οκτώβριο του 2011.
Συντάχθηκαν δύο σχέδια υπουργικών αποφάσεων, η μία που αφορούσε τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών και η άλλη που αφορούσε τις προδιαγραφές αναβάθμισης των driver των υπαρχόντων φορολογικών μηχανισμών ώστε να είναι σε θέση να παράγουν ομοιόμορφα αρχεία έτοιμα προς αποστολή στη ΓΓΠΣ. Ακολούθως αποφασίστηκε η παραπομπή των σχεδίων των υπουργικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διαδικασία της Οδηγίας 98/34/ΕΚ.
Τα σχέδια πράγματι στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ΕΛΟΤ και έλαβαν αριθμό γνωστοποίησης 2012/266/GR και 2012/267/GR τον Μάρτιο του 2012.
Τον Ιούλιο του 2012 (απρόσμενα γρήγορα) ήρθε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς να υπάρχουν τεχνικές παρατηρήσεις. Δεν μπορούσε πλέον να γίνει καμία αλλαγή στο τεχνικό περιεχόμενο των σχεδίων.
Τα σχέδια για τις απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις υπογράφηκαν από τις συναρμόδιες διευθύνσεις και υποβλήθηκαν για υπογραφή τον Ιούλιο του 2012 στον τότε υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη. Ομως ο κ. Μαυραγάνης δεν τα υπέγραψε!
Υστερα από καθυστέρηση έξι μηνών, τον Δεκέμβριο του 2012, τα σχέδια των υπουργικών αποφάσεων υπογράφηκαν και έγιναν οι ΠΟΛ. 1220/2012 και ΠΟΛ 1221/2012. Εμεινε σε εκκρεμότητα μία τρίτη απόφαση (ΠΟΛ.) που θα όριζε τον χρόνο υποχρεωτικής αποστολής τιμολογίων και αποδείξεων στη ΓΓΠΣ.
 
Τον Ιανουάριο του 2013, επί θητείας Γιώργου Μαυραγάνη ως υφυπουργού Οικονομικών, συντάχθηκε και εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1004/2013, με την οποία ορίστηκε ότι τα τιμολόγια δεν θα σημαίνονται πλέον από ειδικούς μηχανισμούς ηλεκτρονικής σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ). Στην ουσία ακυρώθηκε σε μεγάλο βαθμό όλη η προεργασία που είχε γίνει για την εφαρμογή του μέτρου της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων με τη ΓΓΠΣ. Κι αυτό διότι με την κατάργηση της ηλεκτρονικής σήμανσης, που είχε θεσπιστεί με νόμο του 2002, δεν μπορούσαν πλέον να αποσταλούν στη ΓΓΠΣ τα στοιχεία των τιμολογίων. Στη ΓΓΠΣ, οι ΕΑΦΔΣΣ μπορούσαν πλέον να αποστέλλουν στοιχεία μόνο για τα δελτία αποστολής, τα οποία όμως δεν έχουν αξίες, άρα η ΓΓΠΣ δεν θα είχε εικόνα για τις εισπράξεις της κάθε επιχείρησης!
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ) πρότεινε προς τη ΓΓΠΣ να κατασκευάσει με δικά του έξοδα τον server συγκέντρωσης δεδομένων στη ΓΓΠΣ. Ο Χάρης Τσαβδάρης όταν τον Ιούνιο του 2013 ανέλαβε γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων έκανε δεκτή την πρόταση του ΣΕΚΤ και ο server που είχε ήδη δοκιμαστεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο άρχισε να εγκαθίσταται στο περιβάλλον της ΓΓΠΣ.
Τον Οκτώβριο 2013 ο server ήταν έτοιμος. Στις 5 Νοεμβρίου 2013 έγινε μια ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) για δοκιμαστική λειτουργία του server, η οποία ακυρώθηκε μία εβδομάδα αργότερα! Ωστόσο, η θέση του server σε δοκιμαστική λειτουργία είχε αρκέσει για να ξεκινήσουν 600 φορολογικοί μηχανισμοί ΕΑΦΔΣΣ και ταμειακές μηχανές νέου τύπου να στέλνουν δεδομένα.
Τον Νοέμβριο 2013 δόθηκαν οι πρώτες άδειες ταμειακών μηχανών νέου τύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1220/2012. Παρ’ όλα αυτά, στις 15/11/2013 ο τότε υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης δήλωσε ότι η υποχρέωση αποστολής αναλυτικών στοιχείων ανά συναλλαγή δεν θα υλοποιηθεί προς το παρόν!
Τον Ιανουάριο του 2014 ο τότε γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χ. Τσαβδάρης έδωσε εντολή να διακοπεί η λειτουργία του server. Ο server ήταν κλειστός για ένα μήνα, αλλά όταν ξαναλειτούργησε οι φορολογικοί μηχανισμοί έστειλαν και τα δεδομένα του διαστήματος που ο server ήταν κλειστός! Στις 13 Ιανουαρίου 2014 ο τότε γενικός γραμματέας Δημοσιών Εσόδων Χάρης Θεοχάρης χαρακτήρισε «φαραωνικό σχέδιο» την όλη διαδικασία της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών φορολογικών μηχανισμών με τις πληροφοριακές υποδομές της ΓΓΠΣ και ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο αυτό έχει απορριφθεί από την τρόικα! Τον ίδιο μήνα (Ιανουάριο του 2014) σε σύσκεψη όπου συμμετείχαν ο κ. Μαυραγάνης και ο κ. Θεοχάρης ανακοινώθηκε ότι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών φορολογικών μηχανισμών με ΕΑΦΔΣΣ με τη ΓΓΠΣ ματαιώνεται και ότι αντί γι’ αυτό θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ανά τρίμηνο συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.
Παρά τα νομικά προβλήματα και την έλλειψη υποχρέωσης αποστολής δεδομένων, το σύστημα αποστολής δεδομένων στη ΓΓΠΣ επέζησε. Μέχρι το τέλος Απριλίου 2015 είχαν αποσταλεί μέσω του συστήματος αυτού στοιχεία για πάνω από 3.000.000 παραστατικά από 600 φορολογικούς μηχανισμούς και ταμειακές μηχανές. Κι αυτό χωρίς να έχει απασχοληθεί κανένας υπάλληλος της ΓΓΠΣ ή της ΓΓΔΕ. Δεν χρειάστηκε να λειτουργήσει καν τηλεφωνικό κέντρο, καθώς τα μηχανήματα απέστελλαν στοιχεία σε άλλα μηχανήματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Διαπιστώθηκε δε ότι ο αποθηκευτικός χώρος που απαιτείται είναι ελάχιστος, οι απαιτήσεις επικοινωνίας είναι επίσης ελάχιστες και ότι τα πάντα λειτουργούσαν άψογα ακόμη και για το διάστημα που ο server ήταν κλειστός!
 
Ενεργοποίηση των διαδικασιών που «πάγωσαν»
Τα δεδομένα αυτά έχουν ενδυναμώσει πλέον την πολιτική βούληση της τωρινής κυβέρνησης, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διασύνδεση των φορολογικών ταμειακών μηχανών και των λοιπών φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) νέας τεχνολογίας με διαδικασίες κατεπείγοντος, τουλάχιστον σε επαγγελματικούς τομείς με υψηλές υποψ
Επικοινωνία
ΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 15 - 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 256 014, 256 015, FAX: 2313 018 840
e-mail: eshop@mixanemporiki.gr
footer Logo

© 2019 - mixanemporiki.gr -- Κατασκευη eshop by infocus
Back To Top
gr