Casio Center
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
  Το καλάθι σας είναι άδειο.
phone
Τηλεφωνική επικοινωνία
phone
Τηλεφωνική επικοινωνία
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ESHOP

ΦΠΑ 20/05/2019


 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611

Άρθρο 121
Αντικατάσταση του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. 1. Το Παράρτημα III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’ 248), αντικαθίσταται ως ακολούθως:«Παράρτηµα III ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (παράγραφος 1 του άρθρου 21)
Α. ΑΓΑΘΑ Οι δασµολογικές κλάσεις του Παραρτήµατος αυτού τέθηκαν, όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία που καθορίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθµ. 2658/87 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 (EE L 256), όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 2016/1821 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016 (EE L 294/2016) και ισχύει. Όπου πριν από µια δασµολογική κλάση του παρόντος Παραρτήµατος υπάρχει η ένδειξη ΕΧ, στον εφαρµοστέο συντελεστή Φ.Π.Α. υπάγονται µόνο τα προϊόντα που κατονοµάζονται ρητά στη συγκεκριµένη παράγραφο του Παραρτήµατος και όχι το σύνολο των προϊόντων που έχουν καταταγεί στην εν λόγω δασµολογική κλάση, ενώ, όταν µια δασµολογική κλάση αναγράφεται χωρίς το πρόθεµα ΕΧ, ο συντελεστής Φ.Π.Α. αφορά το σύνολο των προϊόντων που έχουν καταταγεί σε αυτή.
1. Άλογα, γαϊδούρια και µουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδροµιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101, 0102, 0103, 0104).
2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά (Δ.Κ. 0105).
3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιΐα. Μέλισσες. Ακάρεα (έντοµα που χρησιµοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντοµοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).
4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιµα (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210).
5. Ψάρια και ασπόνδυλα υδρόβια ζωντανά νωπά διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα. Εξαιρούνται τα ζωντανά ψάρια για διακόσµηση (Δ.Κ. ΕΧ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308).
6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιµα ζωικής προέλευσης που δεν κατονοµάζονται αλλού (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410).
7. Έντερα, κύστες και στοµάχια ζώων ολόκληρα ή σε τεµάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά ( Δ.Κ. 0504).
8. Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου, άλλες από τις ρίζες της Δ.Κ. 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες τους), µοσχεύµατα και µπόλια. Λευκό (φύτρα) µανιταριών (Δ.Κ. 0601, 0602).
9. Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά. Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε µπουµπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά (Δ.Κ. ΕΧ 0603, ΕΧ 0604).
10. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714).
11. Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών, πεπονιών και καρπουζιών (Δ.Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814).
12. Καφές, τσάι, µατέ και µπαχαρικά (Δ.Κ. 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910).
13. Δηµητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008).
14. Προϊόντα αλευροποιίας. Άµυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101, 1102, 1103,1104, 1105, 1106, ΕΧ 1108).
15. Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί (Δ.Κ. 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207,1208,1209).
16. Αρτεµισία, βασιλικός, χαµοµήλι, µαντζουράνα η κοινή, µολόχα, δενδροµολόχα, µέντα (δυόσµος) όλων των ποικιλιών, ρίγανη, δενδρολίβανο, φασκόµηλο, τσάι του βουνού, δίκταµο, γριάδα η ιαµατική και λουίζα, νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα, σπασµένα ή σε σκόνη (Δ.Κ. ΕΧ 1211).
17. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαµα, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αµύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαµβάνονται και ρίζες κιχωρίου, µη φρυγµένες, της ποικιλίας CICHO- RIUM INTYBUS SATIVUM), που χρησιµεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212).
18. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έστω και τεµαχισµένα, αλεσµένα, συµπιεσµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονοµές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213, 1214).
19. Μαστίχα (λευκή ή µη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301).
20. Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα. Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της Δ.Κ. 1509 (Δ.Κ. 1509, 1510).
21. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτρόπιου (ηλιανθέλαιο), λάδι βαµβακιού (βαµβακέλαιο), καλαµποκέλαιο, σησαµέλαιο και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (Δ.Κ. 1507, 1508, ΕΧ 1512, ΕΧ 1515).
22. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, έστω και εξευγενισµένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα. Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του Κεφαλαίου 15 (Δ.Κ. ΕΧ 1516, 1517).
23. Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων. Εξαιρείται το χαβιάρι (Δ.Κ. 1601, 1602, 1603, ΕΧ 1604, 1605).
24. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσµατα (Δ.Κ. 1701,1702, 1703,1704).
25. Κακάο και παρασκευάσµατα αυτού(Δ.Κ. 1801,1802,1803,1804,1805,1806).
26. Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα αλεύρια, τα άµυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901,1902,1903, 1904,1905). 38
27. Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών φυτών, καθώς και οι χυµοί φρούτων και λαχανικών (Δ.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ΕΧ 2009).
28. Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών. Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι οργανισµοί (µε εξαίρεση τα εµβόλια της Δ.Κ. 3002). Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης παρασκευασµένες. Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς, σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα. Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο (Δ.Κ. 2101, 2102, ΕΧ2103, ΕΧ2104, 2105).
29. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωµατισµένα, µη αεριούχα, πάγος και χιόνι (Δ.Κ. ΕΧ 2201).
30. Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιµα που λαµβάνονται από οξικό οξύ (Δ.Κ. 2209).
31. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα, εξαιρουµένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ 2309).
32. Αλάτι (στο οποίο περιλαµβάνονται και το επιτραπέζιο και µετουσιωµένο αλάτι), έστω και σε υδατικό διάλυµα ή µε προσθήκη αντισυσσωµατικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν την καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό (Δ.Κ. 2501).
33. Η παράδοση νερού.
34. Η θέρµανση µέσω δικτύου (τηλεθέρµανση). Ο συντελεστής του φόρου για το αγαθό της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
35. Η ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716) και το φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
36. Φαρµακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006).
37. Φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασµολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εµβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασµολογικής κλάσης 3002 (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
38. Λιπάσµατα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104, 3105).
39. Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθµιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικά και παρόµοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα, άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντοµοαπωθητικά, τα απολυµαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντοµοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες µε προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).
40. Βιβλία και βιβλία µε εικόνες για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ 4901, ΕΧ 4903). Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις (Δ.Κ. 4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
41. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, µηχανήµατα ανεβοκατεβάσµατος αναπήρων και παρόµοια), που χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428).
42. Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα για αναπήρους, έστω και µε κινητήρα ή άλλον µηχανισµό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αµαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713, 9403, ΕΧ 8714).
43. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονοµάζονται «ενδοµήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόµετρα οµιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έγχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
44. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαµβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες, οι επίδεσµοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγµατα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγµατα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται µε το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την αναπλήρωση µιας έλλειψης ή τη θεραπεία µιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα µέρη και εξαρτήµατα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).
45. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), µπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσµος µαστεκτοµής - µαγιώ µαστεκτοµής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), προγράµµατα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. EX 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. EX 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. EX 9102), πινακίδες γραφής (Braille), µέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), µπαστούνια ηλεκτρονικά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα µε 4 tracks (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519), ταινίες µέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
46. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφοµηχανές µε χαρακτήρες Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία όρασης. Ο συντελεστής φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
47. Καθίσµατα µπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922, ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για µεσογειακή αναιµία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστηµα τραχειοστοµίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστηµα φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σηµάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. EX 8472), προγράµµατα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. EX 8523), πλαίσια γραφής για άτοµα µε µειωµένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, 7326), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώµατος (Δ.Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης και πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραµµές αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης καί πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιµασίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Υ- connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιµοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγ39 γες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραµµή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιµο υλικό για κολοστοµίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
2. Η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα.
3. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωµένων, ασθενών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες γενικά.
4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
5. Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας, οικοτροφεία, δοµές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και δοµές που παρέχουν κατάλυµα σε άτοµα µε νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών, που ενεργείται στο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της περίπτωσης θ´ της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
6. Η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινοµαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, µε εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών, χυµών και ροφηµάτων.
Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτηµα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισµού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α..» 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 20.5.2019

...

Αθήνα, 16 Μαΐου 2019 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι Υπουργοί Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Εσωτερικών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Προστασίας του Πολίτη ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 16 Μαΐου 2019 Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Επικοινωνία
ΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 15 - 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 256 014, 256 015, FAX: 2313 018 840
e-mail: eshop@mixanemporiki.gr
footer Logo

© 2019 - mixanemporiki.gr -- Κατασκευη eshop by infocus
Back To Top
gr